Invertim en projectes
avui, per crear un
futur millor per demà

Inversions

Abisum porta a terme inversions en tres grans àrees:
• Inversions empresarials
• Inversions financeres i
• Inversions immobiliàries.

Inversions empresarials

L’activitat prioritària per a Abisum ha estat i és la Inversió Empresarial.

Com Business Angels (BA), recolzem projectes de Start-ups innovadores, de tots els sectors, però amb una especial interès en els del sector tecnològic, i amb alt potencial de creixement.

Ens interessa dinamitzar el mercat, i posar el nostre capital i el nostre coneixement a disposició dels emprenedors més innovadors, per tal que puguin posar en marxa i accelerar els seus projectes amb la solidesa, confiança i credibilitat que requereixen.

Apostem per projectes d'enginyeria (aigües, energia, smart-cities), de biotecnologia, plataformes tecnològiques i informàtiques, etc.

Algunes de les inversions realitzades fins al present es concreten en:

OPTICITS: Empresa spin-off creada en 2010 a l'IQS (Universitat Ramon Llull), per el desenvolupament d'eines tecnològiques i nous serveis per gestionar la resiliència urbana, entesa com una nova forma de pensar en els sistemes urbans i en les pertorbacions produïdes a les ciutats.

HYDROKEMOS: Empresa de R+D, spin-off creada en el 2010 en l'IQS (Universitat Ramón Llull), en l'actualitat està desenvolupant en fase de planta pilot un procés d'eliminació de nitrats dissolts en aigua per conversió quantitativa a nitrogen gas, sanitària i mediambientalment innocu, mitjançant un procés d'electrodesnitrificacion.

INVEREADY: Grup financer especialitzat en l'assessoria i la inversió en empreses de base tecnològica.

FARADAY: Empresa dedicada a la inversió i potenciació d'iniciatives empresarials, ajudant a emprenedors i inversors a enfocar correctament els projectes, incrementant així les seves possibilitats d'èxit.

Inversions financeres

Abisum inverteix també en el mercat financer.

Aquestes operacions en el mercat financer les portem a terme buscant l’equilibri més adient entre rendibilitat i risc.

Inversions immobiliàries

Una part dels actius i inversions d’Abisum provenen del mercat immobiliari.

Abisum, per tant, també inverteix en diferents tipus de patrimoni immobiliari, com ara oficines, naus i habitatges.

Inversions
empresarials

Inversions
financeres

Inversions
immobiliàries